دانلود نسخه الکترونیکی نشریه تخصصی نفت و گاز سرو - "سرو ماندگار"

 

* نخستین شماره نشریه سرو ماندگار (دانلود)


* دومین شماره نشریه سرو ماندگار (به زودی)


 

 

دانلود مقالات فنی در حوزه کاتالسیت

 

* گزارش عملکرد 1000 روز فعالیت ریفرمر B مجتمع فولاد مبارکه اصفهان (دانلود)


* مقاله مدیر طرح و برنامه شرکت نفت و گاز سرو: "کیفیت زبان مشترک ما و مشتریان است"  (دانلود)


* مقاله مدیرعامل شرکت نفت و گاز سرو : "معرفی مدل کسب و کار مدرن High Volume-low Margin " (دانلود)


* مقاله مدیر ساخت تجهیزات شرکت نفت و گاز سرو: تاثیر فناوری های نوین ساخت کاتالیست در کیفیت یکنواخت کاتالیست" (دانلود)


* مقاله مدیر تولید شرکت نفت و گاز سرو: "عوامل موثر در طراحی و ساخت پایه کاتالسیت" (دانلود)


* مقاله مدیریتی مدیر مهندسی فروش و توسعه بازار شرکت نفت و گاز سرو: "توسعه هوش تجاری در شرکت نفت  و گاز سرو " (دانلود)


 

 

یادداشت های تخصصی در حوزه کاتالیست

 

* میزگرد مدیران فولادی درباره بومی سازی کاتالیست صنعت فولاد (نشریه چیلان) (دانلود)


* میزگرد مدیران فولادی درباره بومی سازی کاتالیست صنعت فولاد (نشریه تجارت فردا) (دانلود)


* معرفی خدمات آموزشی شرکت نفت و گاز سرو در حوزه کاتالسیت، دکتر مهران رضایی (نشریه پردازش) (دانلود)